Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.
Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 
Privacyverklaring & Verwerkingsregister
In onze online privacyverklaring en het verwerkingsregister staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:
  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.
 
Belangrijke documenten over privacy
 
 
Meer informatie
Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met de stichting óf met onze functionaris gegevensbescherming.
 
Contactinfo MeerderWeert
Beatrixlaan 1
6006 AH Weert
T 0495-750250
E bmt@meerderweert.nl of privacy@meerderweert.nl
 
 
Contactinfo functionaris gegevensbescherming
Dhr. John Driessen
T 06-55382707
privacy@eduquaat.nl
 
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de medewerker Privacy van het bestuur. Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.