Balans2
JOUW Balans neem  JE SAMEN
Shutterstock 2238906693

HOE WERKEN WIJ

Wij voeren ons koersplan uit via verschillende programma's. Voor elk speerpunt van onze koers hebben wij meetbare doelen geformuleerd die wij evalueren en zo nodig bijstellen.

In ons jaarverslag melden we hoe het gaat met de voortgang van ons koersplan. Maar: wie zoals wij middenin de samenleving wil staan, moet in feite elke dag verantwoording afleggen aan leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Dat is in elk geval wel hoe wij graag werken. Elke dag opnieuw stellen we onszelf de vraag: doen we samen met leerlingen, ouders en samenwerkingspartners de goede dingen voor een zo goed mogelijke voorbereiding op de toekomst?