Balans2
JOUW Balans neem  JE SAMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

De gegevens op de websites van stichting Meerderweert zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over stichting Meerderweert en de onderliggende scholen. Stichting Meerderweert spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Het bezoek aan de websites van stichting Meerderweert is voor uw eigen rekening en risico. Stichting Meerderweert sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, Software en/of diensten uit.

Auteursrechten

Op de websites rust een auteursrecht van stichting Meerderweert. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van stichting Meerderweert liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Meerderweert is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.