Juf en meisje

COACHING & BEGELEIDING

Onboarding, het proces van inwerken en integreren van nieuwe medewerkers, is van essentieel belang voor een succesvolle start van een loopbaan binnen onze stichting. Het zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen, de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen en optimaal kunnen bijdragen aan onze onderwijskundige en organisatorische doelstellingen. Meerderweert heeft een uitgebreid inductiebeleid ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Naast specifieke aandacht voor startende leerkrachten is er ook aandacht voor activiteiten die alle nieuwe medewerkers kunnen ondernemen voor zijn of haar ontwikkeling. 

Ben je startende leerkracht dan krijg je twee tot drie coachmomenten (gesprek, observatie, etc.) per schooljaar, afhankelijk van je individuele ontwikkeldoelen. De coaching is vraaggestuurd en gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke en werkgerelateerde leerdoelen, die afgestemd zijn op de eisen die aan het vak gesteld worden. De hulpvraag komt van jezelf als starter. De coaching is aanvullend aan het ontwikkelgesprek. Je bent zelf eigenaar van je ontwikkeling en brengt dit zelf in tijdens het ontwikkelgesprek.  Naast coaching worden er ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd (drie bijeenkomsten per schooljaar). De coaching, opleidings- en netwerkbijeenkomsten zijn niet vrijblijvend voor startende leerkrachten.  Aan de overige nieuwe medewerkers, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend, worden coaching, netwerkbijeenkomsten en cursussen op vrijwillige basis aangeboden.   

In de ontwikkelgesprekken die we binnen Meerderweert met de medewerkers voeren hebben we ervoor gekozen het Huis van werkvermogen centraal te stellen. Het Huis heeft verschillende verdiepingen die symbool staan voor gezondheid, talent, persoonlijke drijfveren en de organisatie. Het op peil houden en verder ontwikkelen ervan draagt bij aan het waarmaken van je eigen ambities en die van Meerderweert. Medewerker en organisatie zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Het is belangrijk om zelf initiatief te nemen en keuzes te maken om de inzetbaarheid optimaal te houden. Dat kan met behulp van het Huis van Werkvermogen. Om, in gesprek met leidinggevende of collega(‘s), de status van inzetbaarheid te checken. Of als persoonlijke reflectie. Deze cyclus geldt voor alle medewerkers werkzaam bij Meerderweert (leidinggevenden, leraren en Onderwijs Ondersteunend Personeel). 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden

Bij Meerderweert volgen wij de arbeidsvoorwaarden zoals die in de cao-po zijn opgenomen.
Daarnaast heeft Meerderweert enkele gunstige aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij onze ideeën over goed werkgeverschap. Hieronder laten we kort samengevat zien wat Meerderweert te bieden heeft binnen de cao-po evenals extra faciliteiten.

 • Fiscaal gunstige cafetaria- en salderingsregelingen
  - Uitruil vakbondscontributie
  - Uitruil woon-werkverkeer
  - Fietsregeling
  - Bedrijfsfitness (via bedrijfsfitness Nederland)
 • bijdrage werkgever op arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Computer device beschikbaar voor iedere leraar of andere medewerker die dit voor de uitoefening van zijn werk nodig heeft. Dit is altijd ter beoordeling van de leidinggevende
 • Telefoon/telefoonvergoeding. Altijd ter beoordeling van de leidinggevende
 • Gratis deelname aan www.cultuurwerkt.nl waarmee je voordelig naar het theater, film of het museum kunt.
 • Tot 10% korting op Apple-apparatuur via Onderwijsprijzen en studentenkortingen - Onderwijs - Apple (NL)
 • Schoolspot