MeerderWeert   Bustuursbureau site

ONS BESTuURSKANtoOR

Met 14 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs onder de vlag van Meerderweert en ruim 350 medewerkers in ons bestand, is een sterke basis onmisbaar. Die basis wordt gevormd door alle medewerkers van het bestuurskantoor.
Het bestuurskantoor bestaat uit het bestuur en de afdelingen HR, ICT, financiën, huisvesting, kwaliteit en innovatie en administratie.
We zijn het aanspreekpunt voor leidinggevenden binnen de stichting maar staan ook altijd klaar om medewerkers verder te helpen en hun vragen te beantwoorden.

AFDELINGEN

Meerderweert   icons picto onderwijs2 diap
Onderwijs kwaliteit & innovatie
Meerderweer   icons pijl kopie 2
personeel
Meerderweer   icons pijl kopie
FINANCiën
secretariaat
Meerderweer   icons pijl kopie 5
Ict
Meerderweert   icons huisvesting diap
huisvesting