Kansen

DE ORGANISATIE

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het aanspreekpunt voor de raad van toezicht enerzijds en de scholen anderzijds, met name als het gaat over overkoepelende en algemene beleidsterreinen, kwaliteit en regelgeving. Het doel van de raad van bestuur is om de gezamenlijke belangen van de scholen goed en verantwoord te behartigen. De directeur van iedere school blijft eindverantwoordelijk voor de eigen school.

De raad van bestuur van Meerderweert bestaat uit:

Bart Caris

Bart Caris

Voorzitter raad van bestuur a.i.

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door drie personen, die een maatschappelijke binding hebben met de regio Weert-Nederweert en die vanuit een onderwijs gerelateerde invalshoek hun toezichthoudende taak vervullen.

De raad van toezicht van Meerderweert bestaat uit:

Mick Waulthers
Voorzitter raad van toezicht

Angelique Dierick-van Daele
Lid raad van toezicht

Frans Jeurissen
Lid raad van toezicht