Balans2
JOUW Balans neem  JE SAMEN

DISCLAIMER

De gegevens op de websites van stichting Meerderweert zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over stichting Meerderweert en de onderliggende scholen.

De stichting Meerderweert spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Het bezoek aan de websites van stichting Meerderweert is voor uw eigen rekening en risico. De stichting Meerderweert sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, Software en/of diensten uit.