MeerderWeert   beeldmerk en payoff 2

De stichting Meerderweert is eindverantwoordelijk voor 14 reguliere scholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert. De stichting heeft als doel om zonder winstoogmerk goed, duurzaam en boeiend onderwijs te geven. 

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt besluitvorming over uiteenlopende zaken. Het college van bestuur neemt die besluiten niet eenzijdig. De raad van toezicht, het directeurenteam (directeuren basisscholen Meerderweert) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden betrokken in het besluitvormingsproces. Voor de stichtingsbrede ondersteuning op uitvoerende, administratieve en beleidsvoorbereidende taken is een stafbureau ingericht.
De dagelijks uitvoerende leiding op de scholen is in handen van de directeur van de school.

nieuws

8 juli 2024

PUBLIEKSVERSIE JAARVERSLAG 2023

We zijn blij om het jaarverslag van Meerderweert over 2023 met u te delen. In dit verslag geven we u een overzicht van wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en waar we naartoe willen (koers 2023-2027).

09 april 2024

SCHOOL EN OMGEVING

Stichting Eduquaat en Stichting Meerderweert nemen samen met de Gemeente Weert en Stichting Humankind (kinderopvang) deel aan de lokale coalitie Rijke Schooldag.