Kinderen

MISSIE EN VISIE

MISSIE

Samen maken wij de wereld groter voor ieder kind

De kinderen van vandaag maken de wereld van morgen. Om dat goed te kunnen doen, verdienen zij vandaag goed en toekomstgericht onderwijs. Op onze scholen geven wij belangrijke basiskennis en basisvaardigheden mee en verbreden leerlingen hun horizon door de wereld te verkennen en nieuwe inzichten en ervaringen op te doen.

We doen er alles aan om kinderen met een glimlach te laten leren en geven iedereen de ruimte. Ruimte om jezelf te zijn, om successen te vieren, om te vallen en weer op te staan, om te groeien als mens. In een veilige, gezonde en uitdagende omgeving halen wij het beste naar boven in kinderen, onszelf en elkaar. Dit doen we in verbinding met ouders en onze samenwerkingspartners. Samen maken wij de wereld groter voor ieder kind.

Shutterstock 1178415454
VISIE

Samen kunnen we meer
Samen zijn we meer
Samen zijn wij Meerderweert

Wij geven kinderen een stevige basis mee voor hun verdere leven. Naast taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden, zijn dat ook de kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt om nu en later te zorgen voor jezelf, de ander en bij te dragen aan een duurzame wereld.

Wij leren kinderen dat de wereld groter is dan school en thuis. Dit doen wij door binnen en buiten de school ruimte te geven om te bewegen, te ontdekken en onderzoeken, een mening te vormen en zelfstandig keuzes te leren maken. Met samenwerkingspartners bieden wij een rijk en inspirerend aanbod in onderwijs, kunst en cultuur en sport.

Wij bouwen aan een cultuur waarin iedereen zich veilig, prettig, gezien en begrepen voelt en verantwoordelijkheid neemt. Wij zijn nieuwsgierig en kijken op een positieve manier naar wat wél kan en geven elkaar de ruimte om te groeien. We kijken over onze schoolmuren heen en helpen elkaar. Dit doen we ieder voor zich én in verbinding met elkaar. Samen werken we aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen we meer. Samen zíjn we meer. Samen zijn wij Meerderweert.