Groei
JOUW Balans neem  JE SAMEN

over meerderweert

De stichting Meerderweert is eindverantwoordelijk voor 14 reguliere scholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert. De stichting heeft als doel om zonder winstoogmerk goed, duurzaam en boeiend onderwijs te geven.

Met meer dan 350 werknemers, en een exploitatieomzet van 22 miljoen aan subsidiegelden is Meerderweert 1 van de grotere werkgevers in de regio. Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt besluitvorming over uiteenlopende zaken. De raad van bestuur neemt die besluiten niet eenzijdig. De raad van toezicht, de directieraad (directeuren basisscholen Meerderweert) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden betrokken in het besluitvormings
 
Voor de stichtingsbrede ondersteuning op uitvoerende, administratieve en beleidsvoorbereidende taken is een bestuurskantoor ingericht. De dagelijks uitvoerende leiding op de scholen is in handen van de directeur van de school.

OVERZICHT SCHOLEN