Kinderen en meester
PERSONEEL EN
PROFESSIONALISERING

''Plezier hebben, een goede balans vinden in thuis en werk, kansen pakken om het morgen een stapje beter te doen en te blijven groeien:we doen het samen.''

SAMEN STERKER

Medewerkers maken Meerderweert: samen zijn wij meer! Vanuit ieders eigenheid en kwaliteit focussen we op samenwerking: in scholen, tussen scholen en tussen scholen en staf. Iedere medewerker krijgt de ruimte om zelf regie te nemen over zijn of haar ontwikkeling en te blijven leren, ook van elkaar. Zo zorgen we ervoor dat we goed blijven aansluiten bij wat kinderen nodig hebben. Samen staan we voor een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving, die ook aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers. In ontwikkelingsgesprekken met medewerkers gaat het over werkvermogen en werkplezier en wat daarop van invloed is.

Speerpunt

Wij ontwikkelen strategisch personeelsbeleid: van opleiden en werven tot ontwikkelen en professionaliseren tot samenwerken en leren van elkaar.