Jongen
ONDERWIJS EN
KWALITEIT

''Wij geven leerlingen de ruimte om de wereld te ontdekken, te onderzoeken en eigen keuzes te maken. Ieders groei creëren we samen''

Goed en rijk onderwijs

Wij staan voor goed en meer inclusief onderwijs. Wij stemmen onze aanpak, ons aanbod en ondersteuning dus af op wat kinderen nodig hebben. De onderwijskwaliteit moet op orde zijn. We investeren zowel in de basisvaardigheden als in een rijkere schooldag en versterken de basisondersteuning die we kunnen bieden op het gebied van ‘gedrag’. Met leerlingen, ouders en samenwerkingspartners  zorgen we ervoor dat kinderen goed voorbereid een vervolgstap zetten en volop kunnen (gaan) meedoen in de wereld.

Speerpunten

  • Wij investeren in meer inclusief onderwijs om zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen in  het regulier basisonderwijs en de samenleving.
  • Wij versterken de basisvaardigheden (taal en rekenen) en focussen verder op versterking van burgerschap, digitale geletterdheid en bewegingsonderwijs.
  • Wij zorgen dat de onderwijskwaliteit op orde is.
  • Wij verrijken de schooldag.
  • Wij investeren in samenwerking met ouders en partners.