Shutterstock 2169492741
FINANCIËN

''We willen de groei van onze leerlingen en medewerkers ook op de langere termijn mogelijk maken en koersambities realiseren. Daarom maken we doordachte, duurzame keuzes en zijn open over onze resultaten.''

DUURZAAM FINANCIEEL BELEID

Goed financieel beleid zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in onze medewerkers en dat we onze koersambities kunnen realiseren. Welke middelen we waaraan uitgeven en welke resultaten dat oplevert, monitoren en verantwoorden we transparant.  Zo houden we goed in de gaten of onze uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan onderwijskwaliteit.

Speerpunten

  • Als stichting en scholen begroten en verantwoorden wij beleidsrijk; de uitgaven zijn gekoppeld aan  ambities en gericht op het realiseren van onze koers en de continuïteit van onze organisatie.
  • We monitoren en verantwoorden de uitgaven die we doen op een transparante manier.