Balans2
meerder
Weetjes
1 juli 2024

MEERDERWEERT BENOEMT BART CARIS
TOT BESTUURSVOORZITTER

Bart Caris (48) wordt per 1 augustus de nieuwe bestuursvoorzitter van 
Meerderweert, de stichting die in de regio Weert-Nederweert voor kinderen van
15 scholen basisonderwijs verzorgt. 

De Melickenaar is geen onbekende binnen de scholenkoepel. Binnen Meerderweert werkte hij als leerkracht, directeur en bovenschools bestuurlijk directeur. De afgelopen twee jaar was Bart Caris waarnemend voorzitter van de raad van bestuur.

Voor de sollicitatiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen, was er geen enkele twijfel en ook de raad van toezicht was het er unaniem over eens:
Bart Caris is de juiste persoon om invulling te geven aan het profiel van bestuurder zoals de stichting dat had opgesteld. Vanaf 1 augustus gaat hij officieel in die rol aan de slag. Met het onlangs gepubliceerde Koersplan, getiteld “Samen zijn we meer” als kompas gaat Bart zich de komende jaren sterk maken om het onderwijs van Meerderweert verder te ontwikkelen. Dat gaat hij doen aan de hand van de vier gekozen pijlers: onderwijs en kwaliteit, personeel en professionalisering, huisvesting en facilitair en financiën. 
“Ik heb er veel zin in om dit samen met de betrokken collega’s van Meerderweert op te pakken. Samen zetten we ons in voor goed onderwijs en maken we de wereld van het kind groter”, zegt de gekozen bestuurder.

Bart