Van de redactie en colofon

Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm. In het voorwoord wordt dit toegelicht.
 

Vragen over personele aangelegenheden: i.dore@meerderweert.nl.
Vragen over financiële aangelegenheden: h.slaats@meerderweert.nl.

Kijk regelmatig op onze website. Download je salarisjaaropgave en alle formulieren. 
Laatste nieuwtjes in de NIEUWSFLITS.

Colofon
Redactie: Ineke Doré, Suzan van Emden, Monique Ockers, Henry Slaats.
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV).