Afscheid leden Raad van Toezicht

Stokjes doorgeven in de Raad van Toezicht


Na het bereiken van de maximale zittingstermijn in de Raad van Toezicht is het tijd om stokjes door te geven. 

Emile Gieben en Ger Joosten hebben per 1 januari 2020 afscheid genomen en Loekie van Maaren-van Balen per 7 februari jl.  
 
Het voorzitterschap van Emile Gieben is overgenomen door Mick Waulthers (lid van de RvT sinds mei 2019). De portefeuille financiën van Ger Joosten wordt overgenomen door Frans Jeurissen die zich elders zelf voorstelt.  

Met de agenda die er nu ligt voor MeerderWeert zoals het nieuwe Koersplan, de samenwerking met Eduquaat, de verdere op- en uitbouw van het KEC-Weert e.d. wensen de vertrokken leden van de RvT alle MeerderWeertenaren veel succes om de leerlingen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te blijven bieden.  

Emile Gieben en Ger Joosten laten weten dat zij hun zittingsperiode als boeiend en lerend hebben ervaren en wensen iedereen alle goeds.