De pen is voor...

Bart Smeets van basisscholen De Zonnehof en De Tweesprong

 

Team bs De Tweesprong en bs De Zonnehof: Samen, Betrokken en Doelgericht…
 

Toen ik één jaar geleden kennis maakte met MeerderWeert werd mij verteld dat de medewerkers van de stichting sterk met elkaar verbonden zijn. Men kent elkaar, het 'samen' is een belangrijk aspect. 

Een jaar verder kan ik dat alleen maar beamen; vanuit betrokkenheid zet iedereen de schouders eronder, er wordt niet gemopperd, maar geopperd. Ik voel me als een vis in het water. 

De scholen waar ik als directeur werkzaam mag zijn, zijn hier m.i. het ultieme voorbeeld van… 

Op De Tweesprong en De Zonnehof is sprake van één team dat op twee locaties onderwijs verzorgt. En dat terwijl de scholen 6 km uit elkaar liggen, beiden met een eigen identiteit. Dit is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Ongeveer acht jaar geleden ontstond een samenwerking die in de daaropvolgende jaren steeds verder is uitgebouwd en doorgevoerd. Leerkrachten maakten een overstap van de ene naar de andere school als dit de kwaliteit kon versterken of als dit organisatorisch gunstiger was voor een locatie. Zo wordt beschikbare formatie optimaal benut. Meerdere collega's zijn werkzaam op beide scholen. Zo is er één IB-er, één ondersteuner, één leerkracht voor meer- en hoogbegaafdheid etc. Maar ook de onderwijsontwikkelingen worden gezamenlijk vormgegeven. Regiegroepen schrijven voor beide scholen één ontwikkel- of verbeterplan. Van beide locaties neemt een collega zitting in die groepen en de deskundigheidsbevordering wordt ook samen ingekocht en gevolgd. 

Teamleden vinden het de normaalste zaak van de wereld om al dit soort zaken samen op te pakken en zijn veelvuldig op de andere school te vinden. 

Van september tot en met november hebben we gezamenlijk drie dagdelen lang nagedacht over datgene wat we belangrijk vinden in het onderwijs. Waarom doen we de dingen die we doen, hoe en wat doen we dan…?  

De uitkomst hiervan is uniek; de antwoorden hebben geleid tot één missie-visie en één schoolplan voor beide scholen… een plan dat voortborduurt op het voorgaande, een plan dat past bij de ambities van MeerderWeert. 

Ik bof dat ik hier deel van mag uitmaken en ik kijk uit naar de komende schoolplanperiode!!!