Wat doe jij nou?

In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van het team van BS Swartbroek.


Waar een kleine school groot in is

De kleinste school van MeerderWeert ligt in Swartbroek. Het is een echte dorpsschool met zo'n 40 leerlingen. De leerlingen krijgen les in drie groepen: groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Sommige mensen zullen zich nu meteen afvragen: "Is dit wel handig?" of "Kun je die 40 kinderen niet beter toevoegen aan een grotere school?". Wij (leerkrachten en ouders) zijn ervan overtuigd dat het goed werkt en ook de kinderen vinden het een fijne, prettige en vooral rustige school. Het is een plek, waar elk kind zich op z'n eigen manier positief kan ontwikkelen. 

De instructie vindt altijd plaats in kleine groepjes. Hierdoor krijgen leerlingen vaak een mondelinge beurt. De leerkracht heeft snel door welke leerlingen de nieuwe stof begrijpen en welke leerlingen nog even aandacht nodig hebben. Er is dus veel aandacht voor individuele leerlingen. 

Tijdens de instructiemomenten zijn de andere groepen zelfstandig aan het werk. Hierbij maken we gebruik van opdrachten op papier, maar vanaf groep 4 werken de kinderen ook op tablets. De leerlingen zullen zelf oplossingen moeten bedenken als ze ergens mee vastlopen. Hierbij helpen ze elkaar. Daardoor leren ze heel goed om opdrachten aan een ander uit te leggen, waardoor ze het zelf nog beter begrijpen. Dit gebeurt groeps-overstijgend. 

Ook het spelen op de speelplaats gebeurt groeps-overstijgend. We zien kinderen uit de onderbouw gezellig meedoen met de bovenbouw. Dit beperkt zich niet alleen tot de pauzes, maar het gaat na schooltijd door. Kinderen spreken met elkaar af en beperken zich daarbij niet alleen tot groepsgenoten. Ook zijn er na schooltijd vaak kinderen van diverse leeftijden samen op de speelplaats aan het spelen. Ze zwaaien even naar de juffen en houden ze soms ook voor de gek. Sociaal emotioneel leren ze dus om met alle leeftijden om te gaan en rekening te houden met iedereen. 

Voordelen van een kleine school zijn ook dat gezamenlijke vieringen makkelijk te organiseren zijn. Zo doen we mee met het schoolontbijt: samen gezellig in de overblijfruimte met alle kinderen en leerkrachten.  

Afgelopen kerstmis hadden we weer een theater-diner. Het ene lokaal was omgebouwd tot restaurant, waar de hele school mocht genieten van een kerstmaaltijd, die door de ouderraad was bereid. Tussendoor gingen we naar een ander lokaal waar elke groep een optreden verzorgde. Ook de leerkrachten kwamen hierbij aan de beurt: zij beeldden een prentenboek uit.  

De Kinderboekenweek sluiten we ieder jaar af met voorlezers uit elke groep en een gezamenlijk lied of dans met de hele school. Hierbij mogen ouders en familie komen kijken. Dit alles gebeurt dan in de MFA. 

De school wordt gedraaid door een zeer bevlogen en zelfsturend team van zes leerkrachten, een IB-er en een directeur. De directeur, de ICT-coördinator, de administratie en de interieurverzorging, delen we met IKC Leuken. De IB-er is ook intern begeleider op BS Joannes in Tungelroy. 

Binnen ons team hebben we ook nog specialisten: een techniekcoördinator, onderbouwspecialisten en een vakleerkracht muziek.  

Techniek en muziek staan bij ons hoog in het vaandel. Techniek komt terug in projecten, tijdens de lessen, maar staat ook op de weektaak van de kinderen.  

De vakleerkracht muziek geeft elke week in alle groepen muziekles. De kinderen zingen en spelen op instrumenten. Wij zijn dan ook de eerste zilveren 'Zing-'s school' van Nederland geworden.  

Conclusie: Swartbroek is een kleine, gezellige school, waar veel aandacht voor elke leerling is. Er zijn zelfs kinderen die daarom vanuit Weert naar deze school komen!  

Team BS Swartbroek.