Van de redactie en colofon

Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.


De volgende nieuwsbrief verschijnt 25 juni 2020. Kopij aanleveren uiterlijk 
2 juni 2020: secretariaat@meerderweert.nl. Dit is ook het adres voor vragen en suggesties. 


Vragen over personele aangelegenheden: i.dore@meerderweert.nl.
Vragen over financiële aangelegenheden: h.slaats@meerderweert.nl

Kijk regelmatig op onze website. Download je salarisjaaropgave en alle formulieren.
Laatste nieuwtjes in de NIEUWSFLITS.

Colofon
Redactie: Ineke Doré, Suzan van Emden, Monique Ockers, Henry Slaats.
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV).