Agenda

Raadpleeg hier de agenda voor de maanden maart t/m mei 2020.

Maart 2020
2 maart Vooroverleg Raad van Toezicht
11 maart GMR
13 maart Harde sluitingsdatum personele mutaties
19 maart Directeurenraad halve dag
23 maart Raad van Toezicht
25 maart Betaling salaris
April 2020
2 april Leerwerkplaats MeerderWeert en Eduquaat
13 april 2e Paasdag
15 april Harde sluitingsdatum personele mutaties
16 april Directeurenraad hele dag
21 april GMR
23 april Schooljaar begrotingsgesprekken
24 april Betaling salaris
27 april t/m 8 mei Meivakantie
Mei 2020
15 mei Verdiepingsdag RvT/RvB
15 mei Harde sluitingsdatum personele mutaties
21 en 22 mei Hemelvaart
25 mei Betaling salaris
28 mei Directeurenraad halve dag