Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Lees hier het laatste nieuws uit de GMR.

Nieuwe voorzitter
Met ingang van het nieuwe schooljaar is Willeke Linssen, leerkracht van basisschool Aan de Bron, voorzitter van de GMR.
Laura Geelen, ouderafgevaardigde, is vice-voorzitter.

Nieuwe leden
Voor de oudergeleding zijn toegetreden Cora de Heer (SBO Het Palet) en Bert Jansen (bs De Kerneel).
Voor de personeelsgeleding neemt Iris van Mierlo (bs De Kerneel) zitting.

Allen hartelijk welkom!

Wij feliciteren Nikki van den Boom (GMR lid personeel) met de geboorte van haar dochtertje!

Nieuwe leden Raad van Toezicht
In de vergaderingen van de GMR van september en oktober hebben zich twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht voorgesteld: De heer Waulthers en mevrouw Dierick.
Zij geven aan dat zij een korte lijn met de GMR zeer op prijs stellen en dat zij de ontwikkelingen binnen MeerderWeert zeer nauwgezet willen volgen. Zij maken een kennismakingsronde langs alle scholen.

AVG-wetgeving
Alle stukken betreffende de privacywet zijn in de GMR besproken, afgehandeld en ondertekend voor akkoord.

P-Reviews
In 2019 worden de P-reviews afgenomen door een externe persoon. Doel is om de ambities, wensen en competenties van alle medewerkers in kaart te brengen en daarop beleid af te stemmen. Bijvoorbeeld met een kweekvijver, scholingen e.d.

PSA (Psycho-Sociale-Analyse)
In plaats van de Risico Inventarisatie (RI&E) zal er dit kalenderjaar eerst een toetsing PSA plaatsvinden door Diane Swart. Deze toetsing heeft drie jaar geleden ook plaatsgevonden. De RI&E zal begin 2020 worden ingevuld.