Wat doe jij nou?

In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van collega Olga van de Kruys van basisschool Joannes.

Spelend leren op basisschool Joannes
 
Op dit moment ben ik mij aan het oriėnteren op het spelend leren in groep 3. Ik krijg inspiratie via de FB-groepen spelend leren, bewegend leren en doevrijdag groep 3.
We zijn in het klein begonnen met de doevrijdag. Woordjes, letters en sommen die afgelopen week aan de orde zijn geweest, worden in spelvorm herhaald. Dit wordt uitgebouwd naar het aanbieden van lesstof in spelvorm.

                

Spelen is de manier waarop jonge leerlingen leren. Bij leren denk je vaak alleen aan formeel leren met klassikale instructie, boeken en schoolse werkvormen. Dat is jammer. Spelen is niet alleen leuk, maar het stimuleert ook alle brede ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, taal en het denkvermogen. Daarnaast sluit spelen aan bij de belevingswereld van leerlingen en is het een betekenisvolle en krachtige manier van leren. Het is daarom belangrijk dat spelen een plaats krijgt in het onderwijs. Het aanleren van kennis en vaardigheden blijft het uitgangspunt. En dat kan dus, naast schoolse werkvormen, ook heel goed door spel aan te bieden.
 
Tips voor spelend leren
Pak de spontane leermomenten. Ze liggen vaak voor je voeten. Het maakt het leren betekenisvol.
Ken de ontwikkelfasen van je leerlingen. Pas dan kun je er goed bij aansluiten. Daarom is het belangrijk om goed te observeren.
Reflecteer met de leerlingen, zo krijgt het spelend leren diepgang.
Denk groot, maar begin klein als je met deze manier van werken wilt beginnen.
Meer weten over spelend leren? Kijk dan eens bij Bewegend leren op Doevrijdag en Spelen en leren. Of haal inspiratie uit de tips voor spelend leren bij alle kernen van Veilig Leren Lezen Kim versie.
 
Olga van de Kruys