Van de redactie en colofon

Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 19 maart 2020. Kopij aanleveren uiterlijk 10 februari 2020: secretariaat@meerderweert.nl. Dit is ook het adres voor vragen en suggesties.
 
Vragen over personele aangelegenheden: i.dore@meerderweert.nl.
Vragen over financiële aangelegenheden: h.slaats@meerderweert.nl.
 
Kijk regelmatig op onze website. Download je salarisjaaropgave en alle formulieren.
Laatste nieuwtjes in de NIEUWSFLITS.
 
 
Colofon
Redactie: Ineke Doré, Suzan van Emden, Monique Ockers, Henry Slaats.
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV).