Wat doe jij nou?

In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van de collega's van IKC Budschop.

Muziek maak(t) je!

In december 2017 hebben de zeven basisscholen in de gemeente Nederweert, de vier muziekverenigingen, de gemeente en RICK de samenwerking gezocht om alle kinderen van Nederweert de kans te geven hun talenten te laten ontdekken. Door een doorlopende leerlijn cultuur met aanvullende voor- en buitenschoolse activiteiten. Dit alles in samenwerking met het onderwijs, de kinderopvang en de culturele omgeving van Nederweert. Deze samenwerking heeft geleid tot het Platform Cultuur Nederweert. In eerste instantie is dit platform zich gaan richten op het muzikale vlak.

Op IKC Budschop klinkt al veel muziek. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van muziekonderwijs hier een flinke boost gekregen. In alle groepen geven de leerkrachten iedere week muziekles. Dit doen wij zelf!
Het RICK heeft samen met alle collega's muziekles gegeven, gewerkt aan deskundigheidsbevordering en twee leerlijnen muziek ontwikkeld.
Daarnaast krijgen de peuters muziek van "Reintje, muziek op maat", doet groep 3-4 mee aan de "Blaasmuziekwinkel" en groep 7-8 aan "In de band". Deze projecten sluiten we af met een openbaar optreden, waarbij iedereen welkom is.
    

Vrijdag 24 mei jl. kregen alle scholen van Nederweert een instrumentenpakket aangeboden, samen ter waarde van €5.600,-. Dit initiatief hebben de muziekverenigingen opgepakt en de scholen hebben het met open armen ontvangen. In ieder pakket zit onder andere een saxonet, dwarsfluit, trombone, trompet, djembés en ritmestokjes. Dit gaan we allemaal gebruiken bij de muzieklessen onder schooltijd en bij muziek buiten schooltijd. Volgend schooljaar gaan we een naschools orkest opstarten, samen met Hoera. Kinderen uit heel Nederweert zijn daarbij welkom om hun muzikaal talent te ontdekken en ontwikkelen.Op Budschop staan we open voor frisse, culturele ideeën. Door de samenwerking tussen scholen en verenigingen willen we weer jarenlang muzikaal plezier bieden aan de kinderen. Dit is voor ons een 'fluitje van een cent'.

Collega's IKC Budschop