Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het laatste nieuws.

Ondertussen zijn we een flink stuk op weg naar het einde van 2018. MeerderWeert is toe aan haar volgende stap. Een fase waarin het zich verder wil ontwikkelen en waarin het, nog meer dan nu al het geval is, gebruik wil maken van de expertises van de professionals in de organisatie.

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 heeft er, aan de hand van enkele vragen, samen met Bureau BeteoR, de GMR, Directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, een verkenning plaatsgevonden m.b.t. onze visie over Toekomstgericht leiderschap binnen MeerderWeert.
Vanuit de aanbevelingen in het rapport van Beteor, en in navolging van de oproep om te werken aan professionalisering, wordt er op 20 februari 2019 een verdiepingscursus aangeboden door het CNV: Invloed en Onderhandelen voor alle MR-en en de GMR.
Ook in navolging van dit rapport zijn álle partijen betrokken bij het werven van een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur en nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Genoemd mag worden dat de nieuwe weg die we zijn ingegaan en waarbij het woord 'vertrouwen' centraal staat, als zeer prettig wordt ervaren door de GMR.

Mobiliteitsbeleid, Bestuursformatieplan, Sollicitatiebeleid en Boventalligheid
Al deze onderwerpen zijn besproken. Het functiebouwwerk wordt herschreven. Er ontstaan nieuwe functies, waaronder bijvoorbeeld het IKC Leiderschap.

Personeelsbeleid
Externe sollicitatieprocedure. De GMR wordt erbij betrokken om dit stuk aan te passen aan de huidige stand van zaken en om het toekomstbestendig te maken.
 
Vertrek leden GMR
In juli 2018 hebben wij afscheid genomen van twee ouders in de GMR. Vivian Hoeben en Mariska Knapen. Wij hebben hen hartelijk bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de GMR.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is ook Judith Willekens vertrokken als personeelslid in de GMR. Zij heeft in het nieuwe schooljaar een nieuwe functie als locatieleider geaccepteerd op Bs Budschop. Wij wensen haar veel succes en bedanken ook haar voor haar inzet.

Nieuwe GMR-leden gezocht
Om onze GMR weer aan te vullen zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden bij de ouders en een nieuw lid voor personeel.
Inmiddels is één nieuw lid voor de oudergeleding gevonden, Marie-Anne Forschelen. Hartelijk welkom bij de GMR.
Wij zijn echter nog steeds op zoek naar een ouder en een personeelslid.

Ben je nieuwsgierig of geďnteresseerd, en wil je een vergadering bijwonen, meld je dan via het algemene mailadres van de GMR: gmr@meerderweert.nl