Agenda

Raadpleeg hier de agenda voor de maanden december 2018 en januari en februari 2019

December 2018
12 december GMR
13 december Directeurenraad
14 december Harde sluitingsdatum personele mutaties
17 december Raad van Toezicht
21 december Betaling salaris
24 dec. t/m 4 januari Kerstvakantie
Januari 2019
7 januari Gezamenlijke bijeenkomst RvB/RvT/GMR/Dira
15 januari Harde sluitingsdatum personele mutaties
17 en 18 januari Directeurenraad
23 januari Platform Passend Onderwijs PO/VO
23 januari MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
25 januari Betaling salaris
31 januari Directeurenraad
Februari 2019
1 februari Verdiepingsdag RvT/RvB
6 februari MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
7 februari GMR
13 februari Scholing IB-ers MeerderWeert
15 februari Harde sluitingsdatum personele mutaties
21 februari Directeurenraad
25 februari Betaling salaris