BOUW!

Doe meer met dyslexie!

BOUW!

Op maandag 3 en dinsdag 4 september jl. zijn er bijeenkomsten geweest voor leraren over het werken met het preventieve computergestuurde interventieprogramma BOUW! Hiermee kunnen leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen worden.

Tijdens de bijeenkomsten werd ook aandacht besteed aan de manier van onderwijs geven na de inzet van BOUW! en na een dyslexiebehandeling voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht en leraren hebben kennisgenomen van het programma. En zij hebben met elkaar uitgewisseld wat hun ervaringen zijn.
De dyslexieprotocollen (handreikingen) voor leraren geven concrete handvatten hoe om te gaan met signalering, diagnose, begeleiding en behandeling en compenserende faciliteiten tot de inzet van computerhulpmiddelen.
Door vroegtijdige aanpak van risicokinderen, bij problemen met lezen en spelling, is het de bedoeling dat wordt bewerkstelligd dat er op termijn minder verwijzing naar dyslexiezorg plaatsvindt.


Bij dyslexie gaan lezen, spellen en zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Dit terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie heeft.
Om bovenstaand probleem te vergemakkelijken bieden wij binnen MeerderWeert het digitale programma Kurzweil aan. Dit programma kan o.a. teksten voorlezen in diverse talen, woordbetekenissen zoeken in woordenboek en een mindmap maken.

Op 19 september jl. hebben veel leerlingen van onze scholen, waarbij pas de diagnose dyslexie is gesteld, weer een cursus gevolgd en met een diploma afgesloten.
's Middags was het de beurt aan de leraren van de diverse scholen. Ook zij kregen een training en een deelnamecertificaat.