Van de redactie en colofon

Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 december 2018. Kopij aanleveren uiterlijk 12 november 2018: secretariaat@meerderweert.nl. Dit is ook het adres voor vragen en suggesties.
 
Vragen over personele aangelegenheden: i.dore@meerderweert.nl.
Vragen over financiële aangelegenheden: h.slaats@meerderweert.nl.
 
Kijk regelmatig op onze website. Download je salarisjaaropgave en alle formulieren.
Laatste nieuwtjes in de NIEUWSFLITS.
 
 
Colofon
Redactie: Ineke Doré, Suzan van Emden, Monique Ockers, Henry Slaats, René van Strijp.
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV).