Agenda

Raadpleeg hier de agenda voor de maanden oktober, november en december 2018.
Oktober 2018
3 oktober Scholing IB-ers MeerderWeert
10 oktober Harde sluitingsdatum personele mutaties
11 oktober Directeurenraad
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie
23 oktober GMR
24 oktober MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
24 oktober IB/Dir netwerk MeerderWeert/Eduquaat
25 oktober Betaling salaris
November 2018
1 november Directeurenraad
7 november Platform Passend Onderwijs PO/VO
7 november MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
9 november Verdiepingsdag RvT/RvB
15 november Directeurenraad
15 november Harde sluitingsdatum personele mutaties
21 november Scholing IB-ers MeerderWeert
23 november Betaling salaris
29 november Directeurenraad
December 2018
12 december GMR
13 december Directeurenraad
14 december Harde sluitingsdatum personele mutaties
17 december Raad van Toezicht
21 december Betaling salaris
24 dec. t/m 4 januari Kerstvakantie