Agenda

Raadpleeg hier de agenda voor de maanden januari - februari - maart 2018
Januari 2018
8 januari Nieuwjaarsreceptie
10 januari Excellente leerkracht
11 januari Directeurenraad
15 januari Formele Raad van Bestuur
15 januari Harde sluitingsdatum personele mutaties
17 januari Vooroverleg Raad van Toezicht
17 januari MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
17 januari Platform Passend Onderwijs PO/VO
18 januari Agendacommissie Dira
22 januari SMT met arbo-arts
24 januari MeerderWeert/Eduquaat scholingsmiddag
25 januari Betaling salaris
Februari 2018
1 februari Directeurenraad
1 februari GMR
2 februari Verdiepingsdag RvT/RvB
5 februari Inleveren kopij nieuwsbrief
7 februari Excellente leerkracht
12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie
15 februari Harde sluitingsdatum personele mutaties
23 februari Betaling salaris
28 februari Vooroverleg Raad van Toezicht
Maart 2018
1 maart Agendacommissie Dira
5 maart SMT met arbo-arts
7 maart Excellente leerkracht
12 maart GMR
14 maart Formele Raad van Bestuur
15 maart Platform IOT/IB
15 maart Verspreidingsdatum nieuwsbrief
15 maart Harde sluitingsdatum personele mutaties
15 en 16 maart Directeurenraad
21 maart Raad van Toezicht
23 maart Betaling salaris
29 maart Agendacommissie Dira