trainingen

MeerderWeert academie Schooljaar 2013-2014


E-learning:
 
We zijn op zoek naar nieuwe vormen van leren. Een ervan is het principe van E-learning. MeerderWeert neemt dit jaar deel aan een pilot project: de Heutink academie.
Vooral om ervaringen op te doen met de principes van E-learning en de toekomstmoge-lijkheden die dit heeft.
In elk geval zullen alle leerkrachten via de thuiscomputer, de laptop, de tablet op een eigen moment, op een zelf te kiezen tijdstip kenniservaringen kunnen opdoen met (vooralsnog) drie elementen:
                    

 
  • Module meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (verplicht)
  • Module passend onderwijs (verplicht)
  • Module coöperatief leren (facultatief)
 
 
In overleg en afstemming met alle directeuren is besloten om de gerichte informatie aan alle personeelsleden over deze zaken centraal en gezamenlijk aan te sturen.
Niet per school apart dus, maar in plenaire gezamenlijke bijeenkomsten.

Het programma van deze informatiebijeenkomst ziet er als volgt uit:
 
Henk Jabben:

 
  • Algemeen: MeerderWeert nascholingsbeleidskapstokken
  • Algemeen: Relatie met functionering /beoordelingstrajecten (invoering digitaal systeem CODO)
  • Algemeen: MeerderWeert academie; bekwaamheidsdossier en lerarenregister
 
Matthijs Akkenaar:

 
  • Algemeen: Lerende organisatie en professionele houding van de leerkracht
  • Specifiek:  Uitleg/gebruik van de E-learning modules
  • Specifiek:  Afspraken over de (E-learning) module kindermishandeling en huiselijk geweld.
 
I