Nwsbrf num October 2019 Nwsbrf nummer 43
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Beste collega's,

Hierbij de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, hoop ik dat we binnenkort onze nieuwsberichten tijdig, efficiŽnt en nagenoeg real time via SharePoint kunnen verstrekken. Op kleine schaal is de 'uitrol' van SharePoint gestart en dit zal begin 2020 een verdere vlucht krijgen.

In het jaar 2020 gaan we ook verder met een aantal ontwikkelingen die sinds het begin van dit schooljaar al opgepakt zijn. De scholen profileren zich al een hele poos via social media en de Stichting MeerderWeert timmert ook aardig aan de weg. Via social media laten we ons aan de buitenwereld, en aan toekomstige collega's zien. Profilering via social media wordt ook verder uitgebreid en likes zijn dan ook meer dan welkom.

Met behulp van gespreid leiderschap is de start gemaakt om straks verbeterideeŽn, die voor ons allemaal van toepassing zijn, daadwerkelijk op te halen. Om in metaforen te spreken, gaan we van een kudde olifanten, waarin de leider vooropgaat (of denkt te gaan), naar de zwerm spreeuwen, waarbij de bijdrage van iedereen van belang is.

Daarnaast staan er meer zaken op stapel die maken dat 2020 een meer dan spannend jaar gaat worden: een nieuwe fase in de samenwerking met Eduquaat door een gezamenlijk bestuurskantoor te betrekken; het werven van nieuwe directeuren voor de Odaschool en voor Laar; een nieuw functiegebouw en functieboekwerk; aanpassingen in de administratieve systemen voor Amenso; de doorontwikkeling van de IKC's samen met de partners van de kinderopvangorganisaties; de verdere intensivering in de samenwerking tussen de scholen van Eduquaat en MeerderWeert in Stramproy en Boshoven; het opzetten van een kweekvijver voor collega's die naar een expertrol of leidinggevende functie doorgroeien; bouwkundige uitbreiding in Laar; het inpassen van de veranderingen als gevolg van de politieke besluitvorming omtrent het AZC en daarmee de KoaLa-school; het oppakken van een intensere samenwerking met de KEC-partners in Weert voor SBO Het Palet en de scholen Aan de Bron en Kameleon.

Deze opsomming bevat een groot aantal ontwikkelingen en is zeker niet uitputtend, want zaken als het instandhouden van goed onderwijs op een hoog niveau met zeer gemotiveerde collega's moet als eerste vermeld worden.

Op een aantal ontwikkelingen kom ik graag terug tijdens de nieuwjaarsborrel op maandag 6 januari 2020 in Zaal Don Bosco.

Voor nu wens ik jullie een mooie afsluiting van 2019 toe en ik hoop alvast dat 2020 jullie allemaal in jullie werkzame leven, maar vooral privť alle goeds mag brengen.

Patrick Limpens,
Bestuurder MeerderWeert

Pagina's
Personeel
Profiteer van de voordelen van een collectieve zorgverzekering!

Financien
Evaluatie onderwijsachterstandsbeleid; Reactie PO-Raad op grief ministers over vermogenspositie; Kabinet investeert extra in het funderend onderwijs.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van collega Olga van de Kruys van basisschool Joannes.

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van een collega en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Lees hier het laatste nieuws uit de GMR.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden december 2019 t/m februari 2020.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.