Nwsbrf num August 2019 Nwsbrf nummer 42
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD

Dit is de eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar. De vakanties zijn net achter de rug en eerlijk gezegd lijkt dit alweer langer geleden dan het in werkelijkheid is. Het onderwijsproces is een paar weken in volle gang. Dat verdient (en krijgt) weer alle aandacht. Mooi om te zien hoe snel de draad weer opgepakt wordt en iedereen met bevlogenheid en nieuwe energie werkt bij de nieuwe start van het schooljaar.

Bij een nieuw jaar horen nieuwe ontwikkelingen. Op 6 september jl. namen we afscheid van onze bestuurder van MeerderWeert Henk Jabben. Uit de afscheidsspeeches voor de nieuwe pensionado kwam heel duidelijk het beeld naar voren van een zeer betrokken bestuurder die een mooie en gezonde onderwijsorganisatie in Weert en Nederweert achterlaat. De talrijke dankwoorden daarvoor waren niet van de lucht en volkomen terecht.

MeerderWeert heeft over de hele linie een stevig fundament. Een fundament waarop met vertrouwen verder gebouwd kan worden. Een 'bouwtraject' waarbij we, naast het vasthouden van de mooie onderwijsprestaties, starten met het uitwerken en implementeren van een aantal organisatorische vernieuwingen. Die hebben we in het voorgaande schooljaar samen gemaakt met het beschrijven van de besturingsfilosofie. We gaan geleidelijk gespreid leiderschap invoeren, waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen.
We starten (ver)bouwtrajecten bij IKC Laar, de Firtel in Stramproy en bij het bestuurskantoor van MeerderWeert. We gaan met Eduquaat intensiever samenwerken vanuit een gezamenlijk bestuurskantoor.
We vernieuwen ook digitaal met de invoering van SharePoint waardoor 'nieuws' direct op het beeldscherm verschijnt en nieuwsbrieven kunnen vervallen.

Verder staat voor dit jaar op de agenda: het opzetten van een nieuw koersplan; het verder vormgeven van IKC's binnen MeerderWeert; breed en intensief gebruikmaken van de expertise van het KEC Weert in synergie- en experimenteertrajecten. Kortom, dit schooljaar geldt voor MeederWeert het adagium: een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Ik ben me ervan bewust dat al deze vernieuwingen, naast de dagelijkse praktijk, een extra claim legt op kostbare tijd van vele betrokken collega's. In zo'n traject geldt immers dat 'tijdens de verbouwing de verkoop in de winkel gewoon doorgaat'. Ik zal me er voor inzetten de ongemakken tot een minimum te beperken. Zo kunnen we op termijn tevreden aan de slag in een onderwijssetting waarbij in ieder geval de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, en de daarbij behorende bevoegdheden, komen te liggen waar deze ook thuis horen: in de scholen.

Ik wens iedereen een mooi en inspirerend schooljaar toe en hoop van harte dat het ons allen veel goeds mag brengen.
Tot slot. Ik begon dit voorwoord met de mededeling over de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Is dit dan ook de (bijna) laatste?

Patrick Limpens
Bestuurder MeerderWeert

Pagina's
Personeel
Brief van Zilveren Kruis over korting op de premie van de basisverzekering naar 5%.

Financien
Noodpakket komt er niet; Nog geen cao po; Doelmatigheid werkdrukmiddelen.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van collega Patrick Hermans, ondersteunend leerkracht groep 7&8, IKC de Kerneel.

De pen is voor...
Heleen van den Hoeven en Ashley Verkoelen van Kindcentrum Aan de Bron.

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren twee collega's van harte met hun jubileum.

Huisvesting
Stand van (bouw)zaken.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Lees hier het laatste nieuws uit de GMR.

In de krant...
Guulke's Lakeside Music Night 2019 met Maestro Bart Smeets!

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden oktober t/m december 2019.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.