Nwsbrf 41 May 2019 Nwsbrf nummer 41
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Beste collega's,
 
Op 1 augustus a.s. neem ik afscheid als bestuurder van MeerderWeert.
Dan heb ik 40 jaar lang met veel plezier mogen werken. Ik begon op 1 augustus 1979 op de St. Wilhelmusschool in Boshoven. Op 1 januari 1982 werd ik directeur (hoofd) van de lagere school St. Oda (destijds de 'witte school' tegenover de kerk van Boshoven). Op 1 augustus 1998 werd ik directeur van de fusieschool in die wijk (ontstaan uit een fusie van de Burcht, de Vosseberg en de Odaschool). De laatste tien jaar mocht ik samen met René van Strijp de bestuurlijke rol bij MeerderWeert invullen.

 
Het is prima dat de bestuurlijke rol nu overgenomen wordt door Patrick Limpens. Nieuwe inzichten, veranderende opdrachten, nieuwe dynamiek, andere beelden en woorden zijn voor de organisatie goed. Stilstand is daarbij per definitie achteruitgang. Dat wordt met de aanstelling van Patrick Limpens absoluut voorkomen. Er liggen -dat is eigen aan onderwijs- de nodige opdrachten en uitdagingen te wachten. Ik wens hem en MeerderWeert bij de nieuwe doorstart heel veel succes.

Ik ben trots op onze organisatie, waarin we veel -voor kinderen belangrijke- zaken hebben gerealiseerd. De financiën zijn op orde, de huisvesting van onze scholen ziet er pico bello uit, er zijn veel vernieuwingstrajecten doorgevoerd, er zijn vele digitale middelen en toepassingen ingevoerd waardoor ons onderwijs zeker toekomstbestendiger is geworden.
De kwaliteitsaspecten en de resultaten zijn prima op orde. De laatste inspectierapporten zien er keurig uit. De samenwerking met Eduquaat is en wordt op veel terreinen uitgebouwd en verankerd. Het samen betrekken van één gezamenlijk bestuursbureau is daarbij een belangrijke volgende stap.
 
Ik ben trots op de vele deskundige, betrokken, passievolle, steeds in ontwikkeling zijnde en loyale medewerkers die dit mogelijk maken. Samenwerking en verbinding zijn bij MeerderWeert niet louter loze kreten. Medewerkers hebben heel veel over voor hun kinderen.

 
Op de MeerderWeertdag van vrijdag 7 juni jl. werd dat terecht samen onderstreept en gevierd.
Een prachtige, inspiratievolle en gezellige dag. Prima georganiseerd. Complimenten!
Ik kijk er met veel plezier en voldoening op terug.
 
Er staat een officieel afscheidsmoment voor mij gepland op vrijdag 6 september a.s.
Wellicht dat ik dan de kans heb om nog persoonlijk afscheid te nemen van sommigen van jullie. Ik kan me ook voorstellen dat je als bestuurder op een wat verdere afstand staat en dat jullie inzet primair schoolgericht is.
 

Ik wil jullie allemaal van harte bedanken!  De vele uitstekende medewerkers die MeerderWeert heeft, maken het verschil voor onze kinderen. Daar ben ik van overtuigd en daar heb ik veel waardering voor.

Wellicht tot 6 september.
In alle gevallen een goede en ontspannende zomervakantie gewenst!
 
Dank je wel!
Met vriendelijke groet        
Henk Jabben 
 


 
Pagina's
Personeel
Over aangepaste beleidsdocumenten; Pabostudenten voor de klas; Lerarenbeurs; Formatie 2019-2020; Dank aan gepensioneerden.

Financien
Over achterstandsscores; meer inzicht besteding onderwijsgelden; aanvragen lerarenbeurs; nieuwe onderwijsachterstandenregeling.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Lees het verhaal van de collega's van IKC Budschop.

De pen is voor...
Inge, Esther, Mark, Bas en Silvie van IKC Leuken.

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van 6 collega's en wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooi, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights… Spots aan voor Basisschool Swartbroek.

MeerderWeert-dag 2019
Op vrijdag 7 juni 2019 vierden we onze jaarlijkse MeerderWeert-dag.

Tips en Tops ICT
Op dit moment zijn er op ICT-gebied een aantal zaken in ontwikkeling die voor alle medewerkers consequenties hebben. Kort en bondig ….

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden juli t/m september 2019.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.