Nwsbrf 40 January 2019 Nwsbrf nummer 40
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Beste collega's,

Als nieuwbakken bestuurder van MeerderWeert aan mij de eer om het voorwoord te mogen verzorgen voor deze nieuwsbrief.†Sinds mijn start begin 2019, staat voor mij alles in het teken van 'het nieuwe'. In mijn eerste weken heb ik direct alle scholen bezocht en met een groot aantal collega's kennis mogen maken. Mijn eerste ervaringen met de scholen, de collega's en de organisatie van MeerderWeert en Amenso zijn dan ook ronduit positief. Ik prijs mij gelukkig dat ik een onderwijsorganisatie heb aangetroffen waarvan ik mag concluderen dat er sprake is van een grote betrokkenheid van collega's, een hoge mate van bevlogenheid en waarbij over de brede linie de zaken zeer degelijk zijn opgepakt en waarbij de basis stevig op orde is. Chapeau!


Een van de aspecten, die voor mij erg belangrijk waren om te solliciteren naar mijn huidige functie, was het feit dat MeerderWeert samen met Eduquaat het lef had getoond om niet alleen de mogelijkheden van een onderlinge samenwerking op te zoeken, maar ook te effectueren in de gezamenlijke stafdienst Amenso en door samen de KoaLa-school vorm te geven. In mijn kennismaking met mijn collega van Eduquaat merk ik dat er een persoonlijke klik is en vooral dat wij op dezelfde golflengte zitten om de ingeslagen weg van samenwerking een mooi vervolg te geven. Er liggen immers veel kansen door als onderwijsorganisaties optimaal van elkaars expertises en krachten gebruik te maken. Het feit dat er concrete plannen worden uitgewerkt om gezamenlijk naar ťťn bestuurskantoor toe te werken, bevestigt opnieuw dat wij als 2 afzonderlijke onderwijsstichtingen "samen verder willen komen". †

Momenteel bevind ik mij in de fase waarin ik mijn ervaringen en mijn bevindingen terugkoppel aan de raad van toezicht, de directieraad, de GMR en collega's van het bestuurskantoor. Uiteindelijk zal deze terugkoppeling en het sparren over de toekomst van het onderwijs van MeerderWeert ertoe leiden dat in de maand mei een plan van aanpak aan de nieuw samengestelde raad van toezicht zal worden gepresenteerd. De nieuwe samenstelling van deze raad komt verder terug in de nieuwsbrief, waarbij de 2 nieuwe leden zich in het kort voorstellen.†

Kortom, ik hoop de rode draad van de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden naar aanleiding van de presentaties in de verschillende overleggremia de komende tijd verder aan te mogen scherpen zodat we samen de start kunnen maken met "MeerderWeert, the next level".†

Patrick Limpens
Voorzitter raad van bestuur MeerderWeert


Pagina's
Personeel
Cao-onderhandelingen van start; Verplicht lerarenregister blijft uit; Belangrijke wijzigingen pensioenregeling ABP.

Financien
Minister omarmt vereenvoudiging bekostiging; Subsidie studie onderwijsassistenten; Reconstructie nieuw onderwijsachterstandenbeleid; Verantwoording over werkdrukmiddelen.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. Susan Ceresa werkt als leerkracht bij Basisschool De Bongerd in Nederweert.

De pen is voor...
Ans Hermans van basisschool De Schrank en NoŽlle Lamers van SBO Het Palet

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van 2 collega's en wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … Spots aan voor IKC Leuken, Laurentiusschool Swartbroek en de Schrank Ospel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het laatste nieuws.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld
Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld met succes afgerond.

Nieuwe leden Raad van Toezicht stellen zich voor
Nieuwe leden Raad van Toezicht stellen zich voor.

Emballage-actie voor school in Malawi
Zoals wellicht bekend steunt de Philips van Horne dit schooljaar met tal van activiteiten de Chipalaschool in Lilongwe, Malawi. Het jubileumproject van de school. Een project waarbij ook Therese Huijbregts (locatieleider namens MeerderWeert op Koala) nauw betrokken is. Zij gaat al gedurende vele jaren naar Malawi toe om daar vormen van ontwikkelingswerk op te zetten.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden april en mei 2019

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.