Nwsbrf 38 September 2018 Nwsbrf nummer 38
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is†een overgangsjaar.†
Mogelijk hebben jullie de advertentie al gezien voor de werving van een nieuwe bestuurder voor MeerderWeert.

Op de derde dinsdag in september -prinsjesdag- had de minister van FinanciŽn ook maatregelen voor het onderwijs in zijn koffertje. Zonder de bedragen te noemen, vermelden we hier de belangrijkste zaken.
Het kabinet trekt in 2019 geld uit voor leraren (meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs) en voor toegankelijk onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Om de werkdruk aan te pakken wordt in 2019 al een begin gemaakt met extra geld dat per jaar oploopt tot 2022.
Scholen krijgen de vrijheid hoe het geld te besteden (bijvoorbeeld meer personeel, verkleinen klassen of aanschaf tablets).
Leraren krijgen in 2019 meer salaris bovenop de verhoging (8,5%) die in het cao-akkoord is afgesproken.
Tenslotte komt er extra geld voor de kwaliteit van onderwijs. Dit komt vooral ook ten goede aan kinderen met een risico op achterstand en aan kleine scholen.

Na een wel erg mooie en hete zomer, zelfs nog met aansluitend een aangename nazomer, heeft de herfst nu toch echt zijn intrede gedaan. Dat betekent ook dat er een weekje adempauze is voor leraren en leerlingen. Geniet ervan en ga in ieder geval ook een keertje lekker uitwaaien!

Redactie Nieuwsbrief

Pagina's
Personeel
Tekort vervangers; Uitzondering ketenbepaling van toepassing in schooljaar 2018-2019; Lerarenregister uitgesteld; CAO PO 2018-2019.

Financien
Wat is er veranderd in het po per 1 augustus; Actualisatie bestuursakkoord po; Kwart miljard extra voor kinderopvang; ABP schat stijging pensioenpremie 2019 op 2,2% punt; Inzicht in effecten nieuwe verdeling gelden onderwijsachterstanden.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. De tekst is gebaseerd op een artikel in De Limburger van dinsdag 14 februari 2017. De basis van het artikel is een toevallige ontmoeting tussen journalist Wim Doesborgh en Marlies Haex, leerkracht op basisschool De Kameleon.

Zwaaien en Handen Schudden
We feliciteren een aantal mensen van harte met hun jubileum! We nemen afscheid van vijf mensen en wensen hen alle goeds voor de toekomst.

BOUW!
Doe meer met dyslexie!

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden oktober, november en december 2018.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.