Nwsbrf 37 May 2018 Nwsbrf nummer 37
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Op het moment dat je deze nieuwsbrief ontvangt, zit het schooljaar er weer bijna op.
Je welverdiende vakantie staat voor de deur, tijd om je hoofd leeg te maken. Maar eerst nog even terugkijken op een jaar dat voor MeerderWeert druk en bewogen was.
Onlangs zijn jullie geÔnformeerd over nogal wat vacatures en verschuivingen, dit jaar ook op directieniveau, op verschillende scholen.
In de meeste gevallen zijn plekken (weer) ingevuld of verwachten we dat dit op korte termijn gebeurt. Veranderingen geven altijd reuring. Soms een tijdje onrust, ook weer nieuwe kansen.

Het is goed om te ervaren dat er veel flexibiliteit is bij teamleden. Als het nodig is, wordt er een tandje bijgezet en gaan de schouders eronder.†Uiteraard blijven wij jullie informeren over de voortgang.

Een aantal collega's zijn excellente leerkrachten geworden, anderen hebben zich bekwaamd in 21e -eeuwse vaardigheden, en er zijn weer een aantal gedragsspecialisten bij gekomen. In totaal†46 personen hebben hun post HBO opleiding met succes afgerond.†We zijn trots op deze ambassadeurs van goed onderwijs. Chapeau!

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sluipt er weer een 'administratief regelmonster' onze organisatie in. Waren we altijd al heel zorgvuldig met gegevens van leerlingen en medewerkers, daar komt nu ook nog de verantwoordingsplicht om de hoek kijken. We moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen we hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen.††

Het geluid van de betonmolens is nauwelijks verstomd op IKC Leuken of de bouwvakkers staan alweer bijna klaar om het IKC aan te passen vanwege het snelgroeiend aantal leerlingen. Het Kennis en Expertisecentrum gaat nu de laatste bouwfase in. Het gebouw wordt nog voor de jaarwisseling opgeleverd.†En er wordt nog meer gebouwd en er zijn nog meer plannen. Onder andere op Laar. Ook dit hoofdstuk wordt vervolgd.

Zeg niet dat er niets gebeurt bij MeerderWeert!

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Voor de diehards is er zware kost over bijvoorbeeld onderhandelaarsakkoorden, werkdrukverlaging en doelmatigheidskorting. De GMR informeert ons en we boekten mooie resultaten bij de Samenloop voor Hoop en collega's vertellen enthousiast over vakantie-ervaringen en opnieuw studeren.

Waar je je ook gaat begeven in de komende vakantie, kom gezond weer terug en we zien elkaar weer eind augustus!

Dank voor de inzet van eenieder in het afgelopen schooljaar.
Veel vakantieplezier gewenst!

Henk Jabben
Bestuurder MeerderWeert

Pagina's
Personeel
Ledenraadplegingen thema 'functieprofielen'; Aanvragen Lerarenbeurs 2018-2019; Onderhandelaarsakkoord po

Financien
Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden anders verdelen; Regeling personele bekostiging 2018-2019; Brief extra middelen werkdrukverlaging; Kabinet schrapt fusietoets voor po en vo; Eerste Kamer laat doelmatigheidskorting niet los.

De pen is voor...
Truus Creemers van de Joannesschool in Tungelroy over toevallige ontmoetingen… in IndonesiŽ en Marokko

Wat doe jij nou?
Inoka Schroeten is leerkracht groep 7/8 op De Tweesprong in Nederweert.

Watskeburt?!
In januari 2017 hebben de kinderen, de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van IKC Leuken hun intrek genomen in het nieuwe gebouw. Al gauw bleek het gebouw te klein!

Tips en Tops ICT
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe ingrijpend kan iets zijn en hoe voorkom je problemen?

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van 14 mensen en wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het laatste nieuws.

Samenloop voor Hoop
MeerderWeert-scholen doen een flinke duit in het zakje! Dit jaar vond voor de tweede keer de Samenloop voor Hoop plaats in het weekend van 2 en 3 juni jl. Bij deze sponsorloop wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding en het Toon Hermans Huis in Weert. Dit jaar was als locatie het terrein van Aan de Bron gekozen.

Opleiding "Excellente Leerkracht"
Na twee jaar zweten, zwoegen en ploeteren hebben we onlangs ons diploma "Excellente Leerkracht" mogen ontvangen...

Opleiding "21e-eeuwse vaardigheden"
Geslaagden opleiding 21e-eeuwse vaardigheden.

Agenda
Raadpleeg hier de agenda voor de maanden juli, augustus en september 2018.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.