Nwsbrf 29 May 2016 Nwsbrf nummer 29
Deze nieuwsbrief is het officiŽle nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiŽle) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

VOORWOORD


Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Nieuwsbrieven zijn bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van formele- en informele ontwikkelingen binnen MeerderWeert. Niet alleen vanuit het bestuurskantoor of Amenso, maar vooral ook vanuit de scholen. Dat laatste lijkt steeds beter te lukken. Steeds meer scholen sturen berichten in voor publicatie in de nieuwsbrief. Graag moedigen we iedereen aan om dat vooral te blijven doen over alles wat er gebeurt op de scholen.

In de afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen en veranderingen ingezet en doorgevoerd. Die komen enerzijds voort uit onze eigen ambitie en anderzijds worden ze veroorzaakt door de nimmer aflatende stroom wijzigingen vanuit het rijk, ministerie, provincie of gemeente. Toch zijn al die veranderingen nodig om het onderwijs om te vormen naar de huidige, snelle tijd.† Wijzigingen en vragen vanuit de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Denk daarbij maar aan de ontwikkeling van social media, de intrede van Snappet en de inzet en het gebruik van 21ste -eeuwse vaardigheden met ICT-middelen. Dat vraagt een enorm aanpassingsvermogen van iedereen in het onderwijs.

De ontwikkelingen noodzaken ons ook tot omdenken. †Het is zaak kinderen voor te bereiden op beroepen en situaties die nu nog niet bestaan. De rol van de leerkracht verschuift van docent naar begeleider. Het eigenaarschap ligt bij kinderen. Het wordt vanzelfsprekend dat het kind de regie gaat nemen voor zijn/haar eigen ontwikkeling. De transitie naar deze vorm van leren komt steeds sneller op gang en nieuwe onderwijsconcepten worden gemeengoed. Onze opdracht voor de komende jaren is dan ook gericht op omdenken om te komen tot andere, beter passende vormen van begeleiding om kinderen in hun ontwikkeling te zetten.

In deze hectische tijd waarin we passend onderwijs realiseren, in samenspraak met alle partijen zoals jeugdzorg en kinderopvang, is ook ruimte nodig voor rust en bezinning. Nog maar een paar weken en we nemen al weer afscheid van 'onze' kinderen.† Veel collega's krijgen na de vakantie een andere klas of zelfs een andere school. Anderen gaan met pensioen. Ongelofelijk hoe snel een schooljaar voorbijvliegt. Daarbij kan de boog niet altijd gespannen zijn en is het ook goed om eens af te schakelen en de batterij opnieuw op te laden.

Wij wensen jullie namens alle medewerkers van het bestuurskantoor en Amenso een goede, zonnige en ontspannen zomervakantie toe! We hopen jullie allemaal uitgerust en 'opgeladen' na de vakantie terug te zien.


Raad van Bestuur van MeerderWeert,
Renť van Strijp
Henk Jabben
Pagina's
video's
Op basisschool de Kerneel maken de kinderen wekelijks een Kerneel journaal

MeerderWeert academie