Onderwijsinspectie: kwaliteitszorg MeerderWeert is goed

21 juni 2018
Goed nieuws: de Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van MeerderWeert als goed. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Onze medewerkers doen er elke dag alles aan om onze leerlingen inspirerend en uitdagend onderwijs te bieden; het is fijn dat de onderwijsinspectie dit ook (h)erkent.
Minimaal n keer per vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie elk schoolbestuur in Nederland. In december 2017 en januari 2018 was onze stichting aan de beurt.
Naast het bestuderen van (beleids)documenten en gesprekken met onder andere de Raad van Bestuur, is de inspectie ook gaan kijken op vijf van onze vijftien scholen. In integrale kindcentra Laar en Leuken en basisscholen Joannes, Aan de Bron en De Zonnehof is getoetst of het beeld dat de Raad van Bestuur heeft van de onderwijskwaliteit, ook klopt met de onderwijspraktijk.
Hoofdvragen: voldoende kwaliteit en financieel gezond?
Zorgen wij op onze scholen voor voldoende kwaliteit en zijn wij financieel in staat om ook in de toekomst goed onderwijs te verzorgen? Naar die twee aspecten heeft de onderwijsinspectie vooral gekeken. Op beide vragen is het antwoord ja.
Volgens de onderwijsinspectie weten wij goed aan welke doelen wij werken, maken wij heldere afspraken over resultaten en weten wij hoe wij onszelf waar nodig kunnen verbeteren. Anders gezegd: onze kwaliteitszorg is van goede kwaliteit. Wij zorgen er dus samen voor dat het onderwijs op onze scholen voldoende en op onderdelen zelfs goed is.
"Het bestuur stimuleert de scholen om steeds boeiender onderwijs te gaan geven en aandacht te hebben voor de talenten van alle kinderen", schrijft de inspectie in het onderzoeksrapport. Een ander positief oordeel geeft de inspectie aan het eigenaarschap dat steeds leer leraren n leerlingen ervaren: zij voelen zich in toenemende mate zelf (mede)eigenaar van hun leerproces.
Blijven verbeteren en vernieuwen
Natuurlijk blijven wij permanent werken aan onze kwaliteit. Zo ziet de onderwijsinspectie een kans voor scholen om beter duidelijk te maken wt hun kwaliteit is.
Wij zien het inspectierapport als stimulans om in de toekomst als bestuur en scholen vooral samen te blijven bepalen wat onze koers moet zijn. En wij willen zeker blijven inzetten op boeiend onderwijs, talentontwikkeling, 21e eeuwse vaardigheden en (mede)eigenaarschap. Wat betreft onderwijsvernieuwing, passend onderwijs en integrale samenwerking met partners blijven wij doen wat leerlingen in de regio Weert nodig hebben voor hun toekomst.

Hierbij de link naar het volledige inspectierapport.