Speerpunt: eigenaarschap

Wij maken leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkeling en geven professionals de ruimte
 

Wat hebben onze leerlingen nodig voor hun toekomst?
 

Willen wij onze leerlingen tot actieve wereldburgers maken, dan zullen wij ze al op de basisschool moeten leren om mede-eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Wij werken ook aan de ontwikkeling van burgerschap, door leerlingen inspraak en verantwoordelijkheid te geven. Ook met ouders zoeken wij nog intensiever verbinding. En onze professionals? Die krijgen nog meer professionele ruimte!
 
 
Waarop focussen wij de komende jaren?
 
 
Onze scholen ontwikkelen een duidelijke visie op hoe zij hun leerlingen mede- eigenaar willen maken van hun leerproces en hoe zij ze willen laten meepraten, meedenken en meebeslissen op school. Leerlingenparticipatie is het sleutelwoord!
 
Hetzelfde geldt voor ouders: onze scholen ontwikkelen samen met ouders een visie op ouderbetrokkenheid. Eén onderdeel daarvan: ouders krijgen digitaal inzicht in de voortgang van de ontwikkeling van hun kind.
Wij willen recht doen aan de professionele ruimte en eigenaarschap van onze medewerkers. Dat vraagt van onze leidinggevenden (soms) een andere rol: zij moeten hun medewerkers immers de ruimte géven om hun persoonlijk meesterschap te laten groeien.
 
Als organisatie met een maatschappelijke opdracht willen wij open verantwoorden hoe wij werken en welke resultaten wij boeken. Wij willen onze inspanningen betekenisvol verantwoorden. Daarom doen wij mee met Vensters voor verantwoording waarin wij gegevens delen over onder meer onderwijsopbrengsten, financiën en medewerkers. Ook doen wij mee aan een landelijk onderzoek: Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs. Uiteraard gebruiken wij ook andere data om onze voortgang te volgen. Denk aan tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers, uitstroomgegevens (voortgezet onderwijs) en toetsresultaten.