Speerpunt: duurzame schoolontwikkeling

Wij leveren duurzame kwaliteit


Wij bieden maatwerk en realiseren hoge opbrengsten.

 
Onze kwaliteit en kwaliteitszorg is goed op orde, maar blijft natuurlijk altijd  in ontwikkeling. Zo moeten wij onze kwaliteitsstandaarden aanpassen aan het nieuwe toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Kwaliteit zien wij veel breder dan 'goede opbrengsten' en planmatig verbeteren. Ook sociale veiligheid is bijvoorbeeld cruciaal, net als een professionele cultuur.
Onze belangrijkste pijler voor onze kwaliteit: de leraar! Die doet ertoe.
 
 
Waarop focussen wij de komende jaren?
 
Al onze scholen bieden een veilig pedagogisch klimaat, hanteren duidelijke regels en kennen (anti)pestprotocollen. De komende jaren maken zij ook allemaal een veilig- heidsplan, dat aansluit bij het Actieplan sociale veiligheid op school van branche- organisatie PO Raad. Géén 'papieren' plan, maar juist veiligheid in praktijk. Zo willen we bijvoorbeeld dat leerlingen aangeven hoe zij de sociale veiligheid ervaren.
 
Afgelopen jaren is op alle niveaus - van schoolleiders tot onderwijsondersteunend personeel - geďnvesteerd in professionalisering. Daar gaan we mee door. We bouwen aan professionele leergemeenschappen, versterken de collectieve kwaliteit van schoolteams en ondersteunen ook de individuele professionele ontwikkeling van de leraar. MeerderWeert is een lerende organisatie: onze medewerkers zijn bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Wij leren met en van elkaar.
 
Vanzelfsprekend sluit ons professionaliseringsaanbod aan bij ons koersplan: onze onderwijsgevenden zullen zich scholen in onderwijsvernieuwing, passend onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden aanbieden, onderzoekende vaardigheden, et cetera. Ook investeren wij in het opleiden van excellente leraren. De komende jaren stelt ook de Raad van Bestuur een professionaliseringsagenda op, in lijn met de Code Goed Bestuur die MeerderWeert hanteert.