Over MeerderWeert

Algemene informatie

De stichting MeerderWeert is eindverantwoordelijk voor veertien reguliere scholen en één speciale basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert.
De stichting heeft als doel om zonder winstoogmerk goed, duurzaam en boeiend onderwijs te geven.
 
De volgende basisscholen maken deel uit van MeerderWeert:
 
Weert :                         Aan de Bron, IKC Leuken, De Kameleon, ODAschool, IKC Laar, Tungelder, Swartbroek en de Firtel (Stramproy).
                                     Het Palet, school voor speciaal basisonderwijs.
Nederweert:                 IKC de Kerneel, De Bongerd, Budschop, De Schrank (Ospel),
                                     De Tweesprong (Nederweert Eind), en de Zonnehof (Leveroy).
 
Met 300 werknemers, en een exploitatieomzet van 22 miljoen aan subsidiegelden is MeerderWeert één van de grotere werkgevers in de regio.
 
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt besluitvorming over uiteenlopende zaken. De Raad van Bestuur neemt die besluiten niet eenzijdig. De Raad van Toezicht, de directieraad (directeuren basisscholen MeerderWeert) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden betrokken in het besluitvormingsproces.
 
Voor de stichtingsbrede ondersteuning op uitvoerende, administratieve en beleidsvoorbereidende taken is een stafbureau ingericht. De dagelijks uitvoerende leiding op de scholen is in handen van de directeur van de school.