Instroom

Vervangers
 
In elke school komt het voor dat leraren afwezig zijn en dat de voortgang en de continuďteit van het onderwijsproces gewaarborgd moeten worden. Om de afwezigheid van de vaste leraar binnen de gegeven context verantwoord op te vangen, maakt MeerderWeert gebruikt van een zgn. 'vervangerspool'.
 
De 'vervangerspool' wordt gezien als kweekvijver voor goede nieuwe leerkrachten, die het verloop binnen de organisatie op kunnen vangen.
 
Bij aanmelding van een nieuwe vervanger doet MeerderWeert een check op inpasbaarheid in de MeerderWeertorganisatie. Zaken waar MeerderWeert naar kijkt zijn o.a. bevoegdheid, motivatie, betrokkenheid, inzetbaarheid, attitude en deskundigheid.
Hiervoor gebruikt MeerderWeert een intakegesprek en een meeloopdag. In het intakegesprek wordt het instroombeleid van MeerderWeert toegelicht en komen bovengenoemde punten aan de orde. Bij een positieve evaluatie van het intakegesprek draait een potentiële vervanger 1 dag mee op een school van MeerderWeert ('meeloopdag'). Hiervoor is in principe elke school beschikbaar om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van inpasbaarheid binnen MeerderWeert en wordt ook de "meeloopdag last" voor de scholen verdeeld.
De dag meedraaien op een school gebeurt aan de hand van een vooraf opgesteld programma onder verantwoordelijkheid van een directeur of interne begeleider. Degene die de vervanger begeleid heeft, vult na afloop van de dag een standaard evaluatieformulier in en bespreekt dit met de kandidaat vervanger. Vervolgens gaat het formulier naar de afdeling HRM.
 
Bij een positieve evaluatie wordt de vervanger opgenomen in de 'vervangerspool' en is beschikbaar voor vervanging. Bij een negatieve evaluatie wordt door de HRM verantwoordelijke afscheid van de kandidaat genomen.
 
Voor vervangers wordt regelmatig het formulier 'beoordeling korttijdelijk personeel' door directeuren ingevuld. Deze beoordelingen bepalen of een vervanger opgenomen blijft in de 'vervangerspool'.
 
Indien u interesse heeft om te worden opgenomen in de 'vervangerspool' kunt u uw sollicitatie en curriculum vitae toesturen aan:
 
MeerderWeert, stichting primair onderwijs Weert/Nederweert
t.a.v. mevrouw I.C. Doré
Stafmedewerker HRM
Postbus 520
6000 AM Weert
Of per e-mail: i.dore@meerderweert.nl

 
Sollicitatiecode 

MeerderWeert hanteert als sollicitatiecode bijlage XII de sollicitatiecode behorend bij artikel 11.8 van de CAO Primair Onderwijs.


koppeling naar CAO