IKC

Een IKC is een maatschappelijk onderneming waarin betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben, en kent de volgende definitie:
Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrij tijd.
 
Een IKC is geen doel op zich, maar een middel om inhoudelijke doelen te bereiken. Het IKC wordt gekenmerkt door de volgende vijf punten:
1.   Eén organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management, één ongedeelde      klantengroep.
2.   Voor ieder kind:
3.   Verbinding met de wijk, thuisnabij, ruime openingstijden.
4.   Ruime keuzemogelijkheden.
5.   Divers ontwikkelingsaanbod, uitgevoerd door een multidisciplinair team.
 
Meerderweert zal in de komende jaren deze ontwikkeling verder stimuleren en bij bepaalde scholen concreet in uitvoering brengen.
 
Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Bij de ontwikkeling van een IKC gaat het niet alleen maar over het toevoegen van extra diensten aan de school. Het is het herontwerp van een organisatie waarin bestaande werksoorten efficiënter en effectiever voor zowel ouders als kinderen al voor organiserende instellingen bij elkaar gebracht worden. Op die manier ontstaat er een model waar de kwaliteit van de dienstverlening en de in te zetten middelen opnieuw op elkaar afgestemd zijn; niet opnieuw 'opgestapeld' maar fundamenteel opnieuw ontworpen en in elkaar vervlochten.
 
Meerwaarde van een IKC
De meerwaarde van een IKC wordt gekenmerkt door de volgende punten:
  • De doorgaande lijn.
  • VVE: dekkend aanbod.
  • Versterking van de begeleiding van de kinderen en de ouders.
  • Combinatiefuncties.
  • De multifunctionaliteit van het gebouw.
  • Een aanbod aan creatieve en sportieve activiteiten na schooltijd.
  • De mogelijkheid om vrij te spelen.
  • Sociale vaardigheden en respect.
  • Een aanbod van zorg en opvoedingsondersteuning in de directe omgeving.
  • Versterking van de sociale cohesie.