De bestuursfilosofie

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur waken over de continuļteit en de kwaliteit van goed onderwijs op elke school. De uitgangspunten 'code goed bestuur' (opgesteld door de PO-raad) worden daarbij gehanteerd. De dagelijkse eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur, het toezicht bij de Raad van Toezicht.
 
In de 'Code voor Goed Bestuur' zijn onder andere twee belangrijke principes geformuleerd voor goed onderwijsbestuur:
  • Scheiding van bestuur en intern toezicht.
  • Evenwicht tussen horizontale en verticale verantwoording.