Raad van bestuur en Raad van toezicht

Raad van Bestuur
De raad van Bestuur van MeerderWeert bestaat uit twee personen:


De heer W.J.M. (René) van Strijp, voorzitter Raad van Bestuur
De heer H.J.M. (Henk) Jabben, lid Raad van Bestuur

In de Raad van Bestuur wordt gewerkt volgens het collegiale model. Dit betekent dat de taken zijn onderverdeeld in portefeuilles, vanuit één integrale regiefunctie. De Raad van Bestuur is het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht enerzijds en de scholen anderzijds, met name als het gaat over overkoepelende en algemene beleidsterreinen, kwaliteit en regelgeving.

Het doel van de Raad van Bestuur is om de gezamenlijke belangen van de scholen goed en verantwoord te behartigen. De directeur van iedere school blijft eindverantwoordelijk voor de eigen school.
 
Contactgegevens van de  Raad van Bestuur:
Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert.
Postbus 520, 6000 AM Weert.       
Telefoon: (0495)750 250
Website: www.meerderweert.nl
 
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf personen, die een maatschappelijke binding hebben met de regio Weert-Nederweert en die vanuit een onderwijs gerelateerde invalshoek hun toezichthoudende taak vervullen.
 
De heer E.J.C.M. (Emile) Gieben                            Voorzitter Raad van Toezicht
De heer G.J.J.M. (Ger) Joosten                              Lid Raad van Toezicht
Mevrouw L.B.M.(Loekie)van Maaren - van Balen     Lid Raad van Toezicht
Vacature
vacature