Raad van bestuur en Raad van toezicht

Raad van bestuur

De raad van bestuur van MeerderWeert bestaat uit:


De heer B.P.J.P Caris (Bart), bestuurder a.i.

De raad van bestuur is het aanspreekpunt voor de raad van toezicht enerzijds en de scholen anderzijds, met name als het gaat over overkoepelende en algemene beleidsterreinen, kwaliteit en regelgeving.

Het doel van de raad van bestuur is om de gezamenlijke belangen van de scholen goed en verantwoord te behartigen. De directeur van iedere school blijft eindverantwoordelijk voor de eigen school.
 
Contactgegevens van de  Raad van Bestuur:
Beatrixlaan 1
6006 AH Weert.
     
Telefoon: (0495)750 250
Website: www.meerderweert.nl
E-mail:  bmt@meerderweert.nl
 
Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door drie personen, die een maatschappelijke binding hebben met de regio Weert-Nederweert en die vanuit een onderwijs gerelateerde invalshoek hun toezichthoudende taak vervullen.
 
De heer  M.I.G. ( Mick) Waulthers, voorzitter raad van toezicht
Mevrouw A.T.M. ( Angelique) Dierick-van Daele, lid raad van toezicht
De heer F.M (Frans) Jeurissen, lid raad van toezicht